Jak uzasadniono "decyzję podjęto dla dobra wymiaru sprawiedliwości".

W czwartek 30 listopada 2017 roku przed krakowskim Sądem Okręgowym w wydziale odwoławczym rozpoczęła się rozprawa, podczas której sąd miał przystąpić do rozpoznawania apelacji od wyroku uniewinniającego czworo lekarzy leczących Jerzego Ziobrę, ojca ministra sprawiedliwości. Sąd zaplanował trzy terminy rozpraw.

Na początku rozprawy sąd poinformował jednak o "rozważaniu inicjatywy w kwestii wystąpienia do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w związku z wydarzeniami ostatnich czterech dni". Z uwagi na konieczność zajęcia stanowiska w tej kwestii przez strony sąd zarządził przerwę.

Po zapoznaniu się ze stanowiskami stron sąd ogłosił postanowienie o wystąpieniu do SN.(pap)

Czytaj więcej na ten temat >>>