W wyniku realizacji projektu powstał nowy budynek o powierzchni 400 mkw oraz zostały przebudowane 4 istniejące budynki o łącznej powierzchni 951mkw.

W obiektach powstały laboratoria: mikrobiologii, biologii molekularnej, biochemii, hodowli komórek i tkanek, cytogenetyczne, histopatologii, biochemiczne oraz laboratorium biologii molekularnej, 2 bloki operacyjne: RTG + USG, endoskopii, 4 sale operacyjne, sala sekcyjna a także zaplecze niezbędne do prowadzenia badań i zabiegów ( w tym pomieszczenie dla zwierząt).

Placówka prowadzi wysoko specjalistyczne badania z zakresu transplantacji narządowych, leczenia eksperymentalnego, implantacji, wykorzystania biostruktur komórek macierzystych. Oprócz sal do prowadzenia badań w zakresie zaawansowanych technik medycznych, medycyny zabiegowej, monitorowania zdrowia zwierząt, Ośrodek posiada zaplecze służące do przygotowania doświadczeń w fazie wstępnej, pomieszczenia oraz specjalistyczne wyposażenie umożliwiające obserwacje pooperacyjne zwierzęta i śledzenie wyników doświadczeń.

Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej prowadzi działalność badawczą i promocyjną z zakresu nauk weterynaryjnych, medycznych, biologicznych, biotechnologicznych i zootechnicznych, prowadzi badania naukowe wdraża nowe techniki i technologie, wykonuje usługi weterynaryjne, a także prowadzi działalność innowacyjną z wykorzystaniem wyników badań naukowych  i uczestniczy w przedsięwzięciach, których celem jest wspólne podejmowanie działań obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe.