Decyzja taka została podjęte nie tylko ze względu na wygodę pacjentów. Szpital wyjaśnia, że przede wszystkim chodziło o podniesienie jakości świadczonych usług. Dzięki ciągłej pracy z diagnostyki mikrobiologicznej zostało na przykład wyeliminowane zagrożenie błędów spowodowanych przechowywaniem materiału do badań.

Obecny, całodobowy dyżur pracowni wprowadzano stopniowo. Od maja 2015 roku przez 24 godziny na dobę pracowano trzy dni w tygodniu (w piątek, sobotę i niedzielę). Jednak prawdziwym sprawdzianem dla placówki okazały się ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży, kiedy to pracownia zaczęła działać w systemie całodobowym przez siedem dni w tygodniu. Pozytywne doświadczenia z tego okresu przesądziły o wprowadzeniu na stałe całodobowej pracy w pracowni mikrobiologii.

Standardy funkcjonowania placówki zostały wyróżnione przez krajowego konsultanta w dziedzinie mikrobiologii, profesora dr hab. n. med. Walerię Hryniewicz.

 

Źródło: www.malopolska.pl