Analiza kosztowa objęła swym zasięgiem 27 państw Unii Europejskiej. Naukowcy przeanalizowali koszt leczenia wszystkich nowotworów ze szczególnym naciskiem na nowotwory piersi, jelita grubego, płuc oraz prostaty. Po uzyskaniu zbiorczych danych o zachorowalności, śmiertelności oraz poziomie opieki zdrowotnej - naukowcy dokonali szacunków terapii z uwzględnieniem poz, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, hospitalizacji oraz kosztów leków.

Dodatkowo oszacowano koszty pośrednie związane z bezpłatną opieką świadczoną pacjentom przez krewnych i przyjaciół ( tzw. opieka nieformalna), a także koszty utracone związane z chorobą lub przedwczesną śmiercią.


Źródło: Puls Medycyny