Najczęściej śmigłowiec z Koszalina był wzywany do wypadków komunikacyjnych (35 razy), co wynika ze wzmożonego ruch turystów udających się nad morze. Innymi częstymi powodami wezwań były: nagłe zatrzymanie krążenia (17 lotów), upadek z wysokości (13), udar (8) czy tonięcie (8).

Załogi z bazy sezonowej wykonują głównie loty do wypadków (100) i nagłych zachorowań (43). W tym roku zrealizowano tylko 5 transportów międzyszpitalnych.

W sumie śmigłowiec koszalińskiej bazy w nieco ponad 3 miesiące spędził w powietrzu 97 godzin.

Baza HEMS (ang. Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego) zlokalizowana na lotnisku w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina jest jedyną sezonową bazą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego rokrocznie uruchamianą na czas letnich wakacji. W ciągu całego roku w różnych miastach w Polsce na stałe funkcjonuje 17 baz LPR.