Propozycje cenowe zostaną przedstawione po podpisaniu aneksów, do końca października 2014. Obawiają się ich zwłaszcza szpitale psychiatryczne, które zgodnie z planem finansowym NFZ na 2015 rok mają obniżone finansowanie o około 200 mln zł. Dodatkowe środki z rezerwy na migracje dostaną tylko te, które leczą pacjentów przyjezdnych z innych województw.

Okres, na jaki będą aneksowane umowy, będzie różny dla poszczególnych świadczeń. Niektóre umowy  zostaną przedłużone do czerwca 2016, inne do marca 2016. Fundusz tłumaczy to tym, że chce rozłożyć przyszłe kontraktowanie w czasie. Dzięki temu wszystkie umowy nie będą wygasały naraz.

 

Część prowadzących placówki zapowiada, że nie podpisze aneksów bez gwarancji na wystarczającą ilość pieniędzy.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl