Konkurs organizowany jest przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Patronaty nad konkursem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. Serwisy będzie oceniać zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.konkurs.widzialni.org.