Konkurs na świadczenia wysokospecjalistyczne na Podkarpaciu
\\

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych z budżetu państwa, w części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 7-12 w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na obszar województwa podkarpackiego.

Minister Zdrowia zaprasza podmioty lecznicze do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na obszar województwa podkarpackiego wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz. 1140).

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 183 poz. 1435).

Opracowanie: Ewelina Wójcik

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 19 września 2013 r.

\
Data publikacji: 19 września 2013 r.