30 października 2012 r. w godz. 12.00 – 16.30 w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, ul. Zgoda 11, VI piętro, odbędzie się seminarium pt. „Więzienna służba zdrowia. Obecny stan dyskusji oraz kierunki reform”. Jest ono organizowane w ramach programu „Opieka zdrowotna w polskich więzieniach – dążenie do zgodności ze standardami praw człowieka”, który powstał we wrześniu 2010 r. w celu monitorowania efektywności i jakości opieki zdrowotnej w polskich jednostkach penitencjarnych oraz identyfikacji przyczyn problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych.

Działania w zakresie poprawy stanu więziennej służby zdrowia są niezbędne, gdyż, jak powiedziała Maria Ejchart, koordynatorka programu „Opieka zdrowotna w polskich więzieniach”, do tej pory nie przeprowadzono kompleksowej reformy oraz systemowych zmian w służbie zdrowia, bez których Polska narażona jest na kolejne sprawy przed Trybunałem i wygrane skarżących”.

Konieczność zdecydowanych zmian potwierdza również Katarzyna Wiśniewska, asystentka Programu, która podaje, że „w ciągu 2 lat działania programu do HFPC trafiło kilkaset listów, zawierających skargi osób pozbawionych wolności na niewłaściwą opiekę medyczną”. Dotyczyły one przede wszystkim braku specjalistycznej opieki, nieodpowiedniego sposobu leczenia, czasu oczekiwania na pomoc ze strony lekarzy, ale też często braku reakcji na prośby skazanych ze strony organów Państwa.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.hfhr.pl