Celem organizowanego przez Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się Kongresu jest uzgodnienie celów, najważniejszych wyzwań oraz działań koniecznych dla wdrożenia długofalowej polityki senioralnej.

Pierwszego dnia uczestnicy Kongresu wezmą udział w pięciu sesjach plenarnych. Wprowadzenie stanowić będzie opracowana przez profesorów Janusza Czapińskiego, Tomasza Zdrojewskiego oraz Tomasza Grodzickiego diagnoza społecznych i zdrowotnych uwarunkowań starości. W drugim dniu Kongresu organizatorzy spodziewają się wystąpienia premiera Donalda Tuska, które poprzedzi zaprezentowanie przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza "Założeń długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020".

Prezentacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyznaczy kierunek polskiej polityki senioralnej w nadchodzących latach. Kolejne sesje podejmą tematykę skonsolidowanej opieki nad seniorami, starzejącego się społeczeństwa w kontekście zdrowia publicznego oraz inwestycji w zdrowie w ramach projektu „Zdrowi – Aktywni – Konstruktywni".

Organizatorem Kongresu jest Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sportu i Turystyki, wojewodą mazowieckim oraz miastem stołecznym Warszawą.

Kongres Zdrowego Starzenia się odbędzie się w Galerii Porczyńskich, przy Placu Bankowym 1. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawują: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Fundacja Instytut Lecha Wałęsy.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdują się na stronie
http://www.zdrowestarzenie.org/i-kongres-zdrowego-starzenia.html