Przyczyny wypadków przy pracy nie zawsze są zależne od człowieka, jednak statystyki dowodzą, że w większości przypadków odpowiedzialni za ich powstanie są właśnie ludzie, tzw. „czynnik ludzki”.

5 października na Politechnice Łódzkiej odbędzie się konferencja „Wypadek to nie Przypadek”, która będzie już trzecią z kilkunastu planowanych na lata 2011-2013 konferencji z tego cyklu.

Chcielibyśmy pokazać, że często wypadek to naprawdę nie przypadek. Konferencja ma na celu wskazanie najczęściej popełnianych błędów, jak również sposobów ich uniknięcia.

Program konferencji został podzielony na trzy części, tj.:
• część wykładowa, w ramach której odbędą się m.in. wykłady: stres jako przyczyna wypadku przy pracy, studium przypadku, analiza kultury bezpieczeństwa;
• część warsztatowa, obejmująca: studium przypadku, nowe technologie w bhp, roszczenia pracownicze, ocena ryzyka zawodowego jako profilaktyka zawodowa;
• część wystawiennicza, na której będą Państwo mogli zapoznać się z aktualną ofertą najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu środków ochrony indywidualnej.
 

Uczestnictwo w konferencji przyczyni się do wzbogacenia wiedzy uczestników o wyżej wspomniane aspekty pracy człowieka oraz najnowsze wytyczne ZUS, zasady uznania zdarzenia za wypadek, a także wpływ stresu na wypadkowość w środowisku pracy. Uczestnicy poznają również najskuteczniejsze metody szacowania ryzyka związanego z wybranymi stanowiskami pracy
 

Konferencja Wypadek to nie przypadek

Więcej informacji o konferencji na stronie http://konferencja.abc.com.pl/wypadek/
Zapraszamy do rejestracji na szkolenie - liczba miejsc ograniczona!