Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, Fundacja Zdrowia Publicznego oraz Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ zapraszają na konferencję "Sytuacja w ochronie zdrowia w Polsce po wprowadzeniu reformy czasu pracy – pierwsze doświadczenia", która odbędzie się 11 kwietnia w Krakowie.

W konferencji udział wezmą m.in.: Minister Zdrowia dr Ewa Kopacz, prof. Stanisława Golinowska z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ, prof. Krzysztof Rączka z Uniwersytetu Warszawskiego,Główny Inspektor Pracy - mgr Piotr Wojciechowski, dr Jerzy Jakubiszyn i dr Grzegorz Krzyżanowski z Naczelnej Rady Lekarskiej oraz dr hab. Mieczysław Pasowicz – Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali.

Opłata konferencyjna wynosi 120 PLN i obejmuje lunch, przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne.
Dla członków Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak zgłoszenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, dane instytucji do faktury, nip, adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz  podpisaną przez uczestnika klauzulę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na numer:
Fax: 0 12/ 421 33 87, 429 62 46 do dnia 5 kwietnia 2008 r.

Wpłaty należy kierować na :
Fundację Zdrowia Publicznego, ul. Wiślisko 1, Kraków
Nr rachunku: 58 8589 0006 0026 1094 0004 z dopiskiem „ Konferencja”.

Konferencja odbędzie się 11 kwietnia 2008 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. Św. Anny 12.

Kontakt z organizatorem:
Fundacja Zdrowia Publicznego, ul. Wiślisko 1, Kraków. Tel. 012 421 33 87,
Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków,
Marcin Mikos - 0 603 087 571 m.mikos@poradniaprawna.com