Program konferencji obejmie zagadnienia diagnostyki hematologicznej, endokrynologii płodności, zaburzeń układu odpornościowego, serologii grup krwi, badań analitycznych i kontroli jakości.

Rekrutacja uczestników rozpocznie się dnia 1 sierpnia 2014 roku. Wówczas na stronie internetowej PTDL zostanie zamieszczony formularz zgłoszeniowy i wszystkie niezbędne informacje.

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) zostało założone w 1964 roku z przekształcenia Sekcji Analityki Lekarskiej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zawiązanej w 1962 roku.

Celem działania Towarzystwa jest rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny laboratoryjnej, podnoszenie fachowych i naukowych kwalifikacji swoich członków, współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników diagnostyki laboratoryjnej oraz udział w organizacji diagnostyki laboratoryjnej w systemie służby zdrowia w Polsce.

Towarzystwo organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy i przyznaje nagrody za osiągnięcia naukowe oraz prowadzi działalność wydawniczą, obejmującą między innymi redagowanie i wydawanie czasopism Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza.

Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach.  PTDL należy do europejskich i światowych federacji towarzystw chemii klinicznej i medycyny laboratoryjnej, takich jak EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) oraz IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a także współpracuje z innymi stowarzyszeniami za granicą, mającymi podobne cele.