W programie zaplanowano między innymi debatę na temat stanu diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, a także sesję, podczas  której własne osiągnięcia naukowe będą prezentować przedstawiciele ośrodków zajmujących się medycyną laboratoryjną.

Czytaj: Ukazał się tekst jednolity ustawy o diagnostyce laboratoryjnej >>>

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej  zostało założone w 1964 roku z przekształcenia Sekcji Analityki Lekarskiej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zawiązanej w 1962 roku.

Celem działania Towarzystwa jest rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny laboratoryjnej, podnoszenie fachowych i naukowych kwalifikacji swoich członków, współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników diagnostyki laboratoryjnej oraz udział w organizacji diagnostyki laboratoryjnej w systemie służby zdrowia w Polsce.

Towarzystwo organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy i przyznaje nagrody za osiągnięcia naukowe oraz prowadzi działalność wydawniczą, obejmującą między innymi redagowanie i wydawanie czasopism Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza.

Towarzystwo liczy około 5000 członków zrzeszonych w 18 oddziałach. 

PTDL należy do europejskich i światowych federacji towarzystw chemii klinicznej i medycyny laboratoryjnej, takich jak EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) i IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) oraz współpracuje z innymi stowarzyszeniami za granicą, mającymi podobne cele.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie www.ptdl.pl