Szpitale prywatne, które w przeciwieństwie do tych państwowych w większości przypadków radzą sobie dobrze.  Ogółem przebadanych zostało 139 podmiotów prywatnych działających zgodnie z kodem branżowym PKD jako szpitale. Wśród nich ponad 71 procent znajduje się w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej, natomiast 13 w słabej i 14 w bardzo złej.

Ogółem analizie poddano 260 podmiotów, w tym 121 podmiotów państwowych i 139 prywatnych. Podmioty zostały wyselekcjonowane po kodzie branżowym PKD o nr 86.10 – Działalność szpitali.
Na ocenę kondycji finansowej podmiotów działających w ochronie zdrowia bezpośredni wpływ miały takie wskaźniki jak płynność, wysokość zadłużenia i rentowność. Dodatkowo wzięta została pod uwagę zdolność finansowa podmiotu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych płatności, zarejestrowane wnioski z sądów gospodarczych o upadłość lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe.

W zestawieniu ogólnym niezależnie od formy prawnej i własności spośród 260 podmiotów 60 procent jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej, w tym 38,4 procent w bardzo dobrej. Natomiast blisko 40 procent z nich jest w bardzo złej i słabej sytuacji finansowej, w tym blisko 19 procent w bardzo złej.

W ciągu ostatnich dwóch lat obrachunkowych wśród wszystkich 260 badanych podmiotów 53 wykazało spadek przychodów, w tym 29 to podmioty państwowe, a 24 prywatne. Ponad 87 wykazało w swoim sprawozdaniu finansowym stratę, wśród nich 52 państwowe szpitale.

Bisnode D&B Polska zbadał również kondycję finansową podmiotów ze względu na ich wielkość. Głównym kryterium było wielkość przychodu za ostatni rok obrachunkowy. Badanie podmioty podzielono na trzy kategorie. Małe z przychodem od 5 do 50 mln zł, średnie od 50 d0 100 mln zł przychodu i te duże z ponad 100 mln zł przychodu.

Z badań wynika, że odsetek podmiotów będących w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej zmniejsza się odwrotnie proporcjonalnie do wielkości podmiotu. Najgorzej prezentują się duże podmioty, z których tylko 44 procent jest bardzo dobrej o dobrej kondycji finansowej, średnich w dobrej kondycji jest 56 procent, a najmniejszych z przychodem do 50 mln zł  -  63 procent.

Oprac. Magdalena Okoniewska

Źródło: Bisdone D&B Polska