Konkurs "Liderzy zmian w ochronie zdrowia" to wspólna inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Uczelni Łazarskiego. Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

Opracowanie, które powstało na bazie informacji zbieranych podczas trwania konkursu, jest adresowane do szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych doskonaleniem zarządzania w jednostkach sektora opieki zdrowotnej.

- Mogą z niej korzystać menedżerowie podmiotów leczniczych, w tym także przedstawiciele rad społecznych czy rad nadzorczych, główni księgowi, organy założycielskie oraz osoby zawodowo związane z ochroną zdrowia. Będzie ono z pewnością ważną pozycją dla pracowników naukowych i słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego, słuchaczy studiów podyplomowych z zarządzania podmiotami leczniczymi i studentów studiów ekonomicznych – mówi Maria Hass-Symotiuk.

Książka zawiera informacje na temat samego konkursu – jego regulamin, skład komisji oceniającej, przedstawia także laureatów pierwszej edycji konkursu, która odbyła się w roku 2013.

Szczegółowo opisuje projekty przedstawione przez placówki w pierwszej edycji.  Były one oceniane w pięciu kategoriach: zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów, zarządzanie finansami, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie kapitałem ludzkim oraz informatyzacja.

Ogłoszenie wyników tegorocznego konkursu nastąpi 12 marca 1014 roku podczas uroczystej Gali, którą poprzedzi konferencja Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia.

Książka „Liderzy zmian w ochronie zdrowia” dostępna jest w księgarni Profinfo.