Wnioski konkursowe mogą składać zespoły akademickie, instytuty badawcze, organizacje pacjentów, organizacje pozarządowe, szpitale, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne podmioty zainteresowane takimi dziedzinami jak ochrona zdrowia, rozwój leków czy zdrowie publiczne.

Budżet konkursu  pochodzi wyłącznie z części publicznej i wynosi 5 mln euro. IMI spodziewa się realizacji małych wniosków po około 0,5 mln euro, trwających nie dłużej niż 24 miesiące. Termin składania (jednoetapowego) wniosku upływa 24 października 2017.

Budżet konkursu 12 na realizację 7 tematów wynosi 126,4 mln euro, z czego budżet publiczny pochodzący z Horyzontu 2020 wynosi 64,1 mln., a pozostała część to wkład firm z EFPIA oraz Partnerów Stowarzyszonych z IMI2, którzy będą brać udział w projektach.

Termin składania wniosku konsorcjum badawczego (1. etap) to 24 października 2017 a zwycięzca, który przejdzie do 2. etapu może złożyć pełen wniosek (z konsorcjum przemysłowym) do 16 maja 2018.

Innovative Medicines Initiative (IMI) to program badawczy w obszarze biomedycznym, działający na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym, reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

W ramach programu oferowane są, na zasadach konkursowych, dotacje między innymi dla zespołów akademickich, instytutów badawczych, organizacji pacjentów, organizacji pozarządowych, szpitali, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych jednostek, które mogą tworzyć konsorcja współpracujące z wiodącymi firmami z branży farmaceutycznej w ramach nowatorskich projektów badawczych w zakresie biomedycyny.

Źródło: Infarma