Wśród wyróżnionych jednostek jest jeden prywatny – Scanmed Szpital Św. Rafała w Krakowie. Pozostałe to placówki publiczne: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w zakresie działalności Szpitala Ginekologiczno - Położniczego oraz Szpitala Pediatrycznego z Łodzi, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie z Poznania, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oraz Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 212 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali znajduje się na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Źródło: www.cmj.org.pl

 [-OFERTA_HTML-]