Szkolenie skierowane jest jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, których obowiązki związane są z kontraktowaniem realizowanych usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w podmiotach działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych  na podstawie innych tytułów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie www.nfz.gov.pl