Zakaz reklamy aptek i punktów medycznych obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i jest obwarowany karą pieniężną w wysokości do 50 tyś. zł. Środowisko farmaceutyczne oraz organizacje pacjentów od dłuższego czasu apeluje do resortu zdrowia o zmianę bądź doprecyzowanie przepisów tak, aby zakaz reklamy dotyczył jedynie produktów refundowanych. W obecnym kształcie przepis ten uderza głównie w pacjentów, którzy zdaniem farmaceutów mają ograniczony dostęp do istotnych dla nich informacji. Ponad to farmaceuci uważają, że zakaz jest wprowadzony tylko po to by regulować konkurencję na rynku leków.

Źródło: www.newseria.pl