W opublikowanym stanowisku Kolegium stwierdza, że obowiązujące od 2007 roku wzory druków umożliwiały dokonanie przez pacjentów wyborów lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w sposób nie budzący wątpliwości, czytelny oraz umożliwiający świadczeniodawcom wypełnienie wszystkich obowiązków sprawozdawczych w stosunku do Narodowego Funduszu  Zdrowia.

Poza tym, jak podkreślają autorzy stanowiska, treść obowiązującego dotychczas wzoru deklaracji zawierała się na dwóch stronach wydruku, co umożliwiało wykorzystanie dla celu dokonania wyboru jednej kartki papieru.

„Od 15 czerwca 2014 roku nie do końca przemyślanym posunięciem, minister zdrowia w formie wydanego przez siebie rozporządzenia spowodował, że pacjenci dokonując w ten sam jak dotychczas sposób wyborów lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej
opieki zdrowotnej zmuszeni są do wypełnienia sześciu stron treści, z których trzy strony powielają te same dane pacjenta, na co najmniej trzech kartkach papieru. Czy na taki przejaw marnotrawienia papieru nie powinien zareagować minister środowiska odpowiedzialny za ochronę środowiska oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych?” – czytamy w oświadczeniu.

Kolegium podkreśla, że dotychczasowe doświadczenia, potwierdzane w danych Narodowego Funduszu Zdrowia wskazują, że około 90 procent pacjentów, wybierając lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej, dokonuje tego w tym
samym miejscu, co wskazuje na racjonalność takiego postępowania pacjentów, którzy dostrzegają korzyści z opieki sprawowanej w pełnym zakresie w jednej placówce.

Autorzy stanowiska domagają od ministra zdrowia wyjaśnienia pacjentom, z jakiego powodu dokonując od 15 czerwca 2014 roku wyborów w podstawowej opiece zdrowotnej zmuszeni są do wypełniania sześciu stron deklaracji, a w przypadku czteroosobowej rodziny ponad dwudziestu stron. Proszą także o wyjaśnienie zarządzającym placówkami ochrony zdrowia, dlaczego zmuszeni  będą do ponoszenia trzykrotnie większych kosztów związanych z udostępnianiem pacjentom druków deklaracji, ich przechowywaniem i archiwizacją.

Według Kolegium o błędach popełnionych przez ministra świadczą nieudolne próby ich naprawiania w postaci komunikatów na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia ukazujących się od 15 czerwca, to jest od momentu wejścia w życie „niefortunnego rozporządzenia”.

Podkreślają też, że rozporządzenie zostało opublikowane 13 czerwca 2014 roku o godzinie 14:29, a w życie wchodziło 15 czerwca 2014 roku. „Jak w ciągu dwóch dni wolnych od pracy zaopatrzyć się w nowe druki deklaracji? Co dzieje się z zapowiedziami upraszczania
procedur biurokratycznych w Polsce? Co zrobić z dotychczasowymi drukami deklaracji, które pozostają w naszych placówkach?” – pytają autorzy stanowiska.