Wynika tak z projektu nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz prawa o aktach stanu cywilnego. Projekt uwzględnia postulaty wielu rodziców zmagających się z traumą poronienia, którzy chcieliby wystąpić o zasiłek pogrzebowy i macierzyński, ale napotykają trudności ze strony szpitali i instytucji.

Według obecnych przepisów dopuszczalne są już od ponad dekady pogrzeby płodów niezależnie od tego, czy do zgonu doszło przed 22. tygodniem ciąży czy po nim (po tym okresie mówi się już nie o poronieniu, ale martwym urodzeniu).

Problemem jest jednak określenie płci dziecka, która na wczesnym etapie jest trudna do ustalenia, a bez niej lekarz nie może wydać zaświadczenia o śmierci płodu. Nowe przepisy mają zlikwidować ten wymóg.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]