Koalicja przypomina, że już teraz Polska ma jedną z największych liczbę łóżek szpitalnych na 10 000 mieszkańców w Unii Europejskiej. 

- Dlatego też, aby zabezpieczyć zarówno obywateli, jak i system opieki zdrowotnej przed niekontrolowanym i destrukcyjnym wzrostem wydatków na opiekę medyczną należy, naszym zdaniem skoncentrować się na rozwoju świadczeń pielęgnacyjnych poza szpitalem, prowadzonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz w domach, w zależności od potrzeb pacjenta i preferencji jego opiekunów-  pisze w oświadczeniu Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji  „Na pomoc niesamodzielnym”.

Czytaj: Ośrodki opieki coraz popularniejsze >>>

Według autorki komentarza, mimo że pozaszpitalna, w tym domowa, opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie jest wielokrotnie tańsza niż hospitalizacja, wiele oddziałów wojewódzkich NFZ nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Urzędnicy narzucają limity świadczeń, które wyczerpują się zwykle już w połowie roku. 

Koalicja zwróciła się do ministra zdrowia z prośbą o pilne spotkanie, podczas którego chce wspólnie poszukać rozwiązania sytuacji, w jakiej znajdują się pacjenci, wymagający świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie opieki długoterminowej,  w tym również wentylacji mechanicznej.

Publikując oświadczenie Koalicja odniosła się do wypowiedzi ministra zdrowie z „Gazety Wyborczej” z 4 lipca 2015 roku, dotyczącej powstawania nowych oddziałów opieki długoterminowej, dla przewlekle wentylowanych.