Po rozstrzygnięciu II edycji programu (na okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2016) Ministerstwo Zdrowia podzieliło około170 mln zł między 31 podmiotów leczniczych. Związek Polskich Ośrodków Leczenia Niepłodności i Wspomaganego Rozrodu, skupiający 21 klinik, przekonuje ministra zdrowia, że podział był niesprawiedliwy.

Związek twierdzi, że w konkursie brak było precyzyjnego określenia kryteriów oferta, wymagania zmieniano już w trakcie postepowania i nie ujawniano ocen, a także nie zachowania zasad uczciwej konkurencji. Nie weryfikowane były także rzeczywiste możliwości placówek.

Cały artykuł www.gazeta.pl