Przyczyny wielu chorób nadal pozostają nierozpoznane, a niektóre leki przepisuje się wyłącznie na bazie danych statystycznych. Rozwój medycyny precyzyjnej przynosi nowe podejście do badania chorób, obejmujące ocenę wariantów genetycznych, wpływ środowiska i inne czynniki, takie jak flora bakteryjna jelit.

W ramach transakcji, kapitał CeMeT został podwyższony o kilka milionów euro. Wspólnicy-założyciele CeMeT, profesorowie Ingo Autenrieth, Daniel Huson i Detlef Weigel z Tübingen oraz CeGaT GmbH pozostają częścią firmy i wspólnie posiadają 55,6 procent udziałów.

W roku 2016 w badania nad mikrobiomem zainwestowano ponad 600 mln dolarów. Jest to dynamicznie rozwijająca się dziedzina badań, a coraz więcej grup badawczych i firm uznaje potrzebę analizy i interpretacji mikrobiomu. Znaczenie badań nad mikrobiomem podkreśla fakt uruchomienia w tym roku przez rząd amerykański "Krajowej inicjatywy w zakresie mikrobiomu" (ang. "National Microbiome Initiative"). Poza prowadzeniem projektu Tübiom, CeMeT od początku swojej działalności w 2014 roku oferuje usługi w zakresie analizy mikrobiomu uczelniom i klinikom. Analizy wykonywane są przy użyciu najnowocześniejszych technik.

W 2014 roku trzej znani naukowcy i przedstawiciele uznanego laboratorium diagnostyki genetycznej założyli wspólnie spółkę CeMeT zajmującą się badaniami nad mikrobiomem. Jednocześnie, profesorowie Ingo Autenrieth, Daniel Huson i Detlef Weigel, we współpracy z CeGaT GmbH rozpoczęli jeden z największych na świecie projektów w tej dziedzinie -  Tübiom. Ma on na celu przełożenie analizy mikrobiomu na zastosowania diagnostyczne poprzez utworzenie bazy referencyjnej.

Przy wsparciu założyciela klinik Asklepios jako nowego udziałowca, w prace spółki zaangażowanych jest teraz 45 tysięcy pracowników, a liczba pacjentów obsługiwanych rocznie przekracza dwa miliony. Obecnie, CeMeT łączy w sobie zalety małej firmy - sprawność i elastyczność - z możliwościami dużego przedsiębiorstwa. W codziennej działalności CeMeT oferuje analizy mikrobiomu (typu 16S i "shotgun") klientom z branży badawczej i przemysłu. Specjaliści spółki posiadają ogromną wiedzę w zakresie przygotowania do analizy, sekwencjonowania, analizy danych, mikrobiologii i medycyny.

Źródło: Centrum Prasowe PAP