Pięcioro z tych dzieci było operowanych w dniu urodzenia, troje do piątej doby życia. Zabiegi dotyczyły pełnego przekroju wad rozwojowych – najczęściej ośrodkowego układu nerwowego i były związane z wodogłowiem oraz przepukliną oponowo-rdzeniową. 

– Pozostałe operacje obejmowały schorzenia wynikających z wad przewodu pokarmowego na różnym poziomie – wyjaśnia dr n. med. Przemysław Wolak, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Urologii i Traumatologii WSzZ. W gronie operowanych noworodków były dzieci z: obumierającym zapaleniem jelit, zarośnięciem jelita cienkiego, czy odbytu, chorobą Hirschsprunga, wrodzonym, przerostowym zwężeniem odźwiernika.

– W większości przypadków ratujemy tym dzieciom życie. Jeżeli byśmy ich nie zoperowali, albo opóźnili zabieg, to rokowania byłyby gorsze – uważa chirurg. Doktor przyznaje, że idealna jest sytuacja, gdy wada u dziecka jest stwierdzona prenatalnie i już na podstawie USG można ocenić schorzenie, i przygotować się do dalszego leczenia, a także ustalić wszystko z rodzicami. – To zaczyna u nas tak funkcjonować – przekonuje doktor Wolak.

Dr hab. n. med. Wojciech Rokita, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w WSzZ, twierdzi, że w szpitalu działa namiastka centrum perinatologii. – W tej chwili dzieci z wadami wrodzonymi, które musiały być leczone nawet poza województwem, dzięki współpracy z  Kliniką Chirurgii Dziecięcej  mogą być operowane u nas i to stwarza możliwość myślenia o tym, aby w przyszłości powstało tu prawdziwe centrum perinatologii – mówi.

 [-OFERTA_HTML-]


W jego odczuciu, liczba zabiegów operacyjnych u noworodków będzie wzrastać, gdyż Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest miejscem gdzie trafiają najcięższe, patologiczne ciąże. Potwierdza to Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii WSzZ. Lekarka przypomina też, że Szpital Zespolony w Kielcach jest ośrodkiem, gdzie rodzi się najwięcej dzieci w województwie świętokrzyskim. 

Neonatolog chwali współpracuję z chirurgami dziecięcymi, przyznaje, że specjaliści ci bardzo często konsultują noworodki i że lekarze w WSzZ tworzą zespół wielodyscyplinarny.
Dotychczas, w starej siedzibie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, rocznie operowanych było około 50 noworodków i niemowląt. Wszystko wskazuje na to, że liczba tych zabiegów znacznie wzrośnie.


Źródło: www.sejmik.kielce.pl