- Lekarzy z Kielc wspierali w trakcie zabiegu specjaliści z Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, którzy mają duże doświadczenie w tym zakresie - informuje Anna Mazur-Kałuża, rzecznik prasowy lecznicy.

Operację wykonano u 55-letniego pacjenta, z dysfunkcją zastawki trójdzielnej, w przebiegu zapalenie wsierdzia. Mimo wielotygodniowej antybiotykoterapii, stan chorego pogarszał się, nasilały się objawy niewydolności krążenia, nie ustępowała gorączka.

- U takich pacjentów, tradycyjne sposoby leczenia, czyli wymiana zainfekowanej zastawki na sztuczną bądź biologiczną, są powikłane dużym odsetkiem niepowodzeń, ze względu na lokalizację choroby, w związku z tym poszukuje się nowych metod – wyjaśnia Edward Pietrzyk, doktor nauk medycznych, kierownik Kliniki Kardiochirurgii. 

CorMatrix  to unikalna macierz zewnątrzkomórkowa, uzyskiwana z podśluzówki jelita cienkiego świń. Z substancji tej tuż przed zabiegiem konstruuje się zastawkę, indywidualnie dla każdego chorego. Macierz stanowi „rusztowanie”, które jest wykorzystane przez komórki pacjenta, do odbudowy zastawki – dlatego po pewnym czasie ta nowa jest makroskopowo nie do odróżnienia od naturalnej. 

– Podobnie było w przypadku naszego chorego, u którego w badaniach echokardiograficznych, po operacji nie było widać różnicy między zdrową, a wszczepioną zastawką – mówi doktor Pietrzyk.  Dodaje, że po zabiegu, stan kliniczny mężczyzny wyraźnie się poprawił. Jeśli wszystko będzie dobrze, w  przyszłym tygodniu, kilkanaście dni po operacji, zostanie wypisany do domu. 

 Zabieg wykonany w lutym 2017 roku przez kardiochirurgów z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, przy wsparciu kolegów z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, był 13 taką operacją w Polsce. Do 21 lutego 2017 roku zabiegów takich w kraju zrealizowano 14, z czego 7 u osób dorosłych.  

Plany zastosowania CorMatrixu w medycynie są bardzo rozległe. Substancja może służyć do uzupełniania ubytków w sercu, do rekonstrukcji aorty, są plany, aby stworzyć z niego materiał zastępujący żyły pacjenta, przy pomostowaniu tętnic wieńcowych (bypassy).


Źródło: www.sejmik.kielce.pl