Komisja Europejska pyta obywateli o opinie na temat usług e-zdrowia.
Komisja Europejska „zwróciła się do obywateli oraz innych zainteresowanych stron o opinie na temat tego, w jaki sposób Unia Europejska może przyczynić się do osiągnięcia ogólnospołecznych korzyści w zakresie jakości i skuteczności opieki zdrowotnej dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. e-zdrowie)”.
Na e-zdrowiu zyskają wszyscy
Jak udowadnia KE, chociaż „usługi e-zdrowia nigdy nie zastąpią w pełni człowieka”, to jednak „dysponują dużym potencjałem na przyszłość”. Dzięki nim osoby starsze mają możliwość „prowadzenia bardziej godnego i samodzielnego życia”, natomiast pacjenci poprzez wykorzystanie możliwości e-zdrowia mogą „uzyskać informacje na temat chorób, a także stosowanych terapii”. Ponadto, pracownicy opieki zdrowotnej wykorzystujący techniczne możliwości usług e-zdrowia „mogą przeznaczyć więcej czasu na bezpośrednie kontakty z pacjentami”.
Działania KE w zakresie e-zdrowia
Komisja zwraca się więc do wszystkich zainteresowanych stron, w tym pracowników opieki zdrowotnej i pacjentów, „o wyrażenie opinii na temat głównych zalet usług e-zdrowia, zasadniczych barier utrudniających ich wprowadzenie na szeroką skalę oraz działań, jakie Komisja Europejska powinna podjąć w celu ich przezwyciężenia”.
Jak informuje KE, „propagowanie e-zdrowia stanowi jeden z głównych celów europejskiej agendy cyfrowej”. Internetowe konsultacje społeczne do projektu potrwają do 25 maja 2011 r., a „otrzymane odpowiedzi zostaną wykorzystane przy opracowywaniu planu działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020, który Komisja ma przedstawić do końca 2011 roku”.
Więcej na ten temat na stronie internetowej Medycyny Praktycznej Online.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 14 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: 15 kwietnia 2011 r.