Katowicki szpital to jedyna placówka w Polsce specjalizująca się wyłącznie w geriatrii, działająca od ponad 50 lat. Od kilku jest prowadzony przez spółkę, której udziałowcami są EMC Instytut Medyczny i miasto Katowice. Leczy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szpital miał dotychczas 38 łóżek geriatrycznych, po rozbudowie zyskał kolejne 31 łóżek geriatrycznych i 30 łóżek rehabilitacyjnych, a także ośrodek rehabilitacji, wyposażony w nowoczesny sprzęt.

„Jesteśmy w trakcie rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia na temat rozszerzenia kontraktu, mamy nadzieję na osiągnięcie porozumienia. Podjęliśmy spory wysiłek, byłoby nieszczęściem, gdybyśmy nie mogli zaoferować tego pacjentom w ramach NFZ. Mam nadzieję, że kolejka oczekujących na przyjęcie w naszym szpitalu, licząca obecnie ok. 350 osób, dzięki temu się skróci. Jest za długa jak na średnią wieku oczekujących – 75 lat” – powiedział PAP dyrektor szpitala, śląski konsultant wojewódzki w zakresie geriatrii dr Jarosław Derejczyk.

„Jako miasto prowadzimy aktywną politykę na rzecz seniorów, poprzez ich aktywizację, badania profilaktyczne, wiele innych działań. Dzisiaj stoimy wobec otwarcia szpitala po rozbudowie jako rzeczy długo oczekiwanej. Starsze pokolenie czekało na to, aby to miejsce nie tylko jako szpital, ale i instytut naukowo-badawczy mogło być oddane do użytku” – powiedział prezydent Katowic Piotr Uszok.

W Centrum Badawczo-Rozwojowym znajdują się sale badań jakościowych i wytrzymałościowych, laboratorium badań chodu i bezpiecznych powierzchni, pomieszczenia do badań oceniających deficyty ruchu, sala badań zmysłów, czy sala telekonsulatacyjna do badania nowych rozwiązań z zakresu teleopieki i telediagnostyki. Wkrótce mają się tam rozpocząć badania nad depresją.

Jak podkreślił dr Derejczyk, Centrum Badawczo-Rozwojowe pozwoli rozszerzyć zakres prac badawczych. "Testujmy używane przez osoby starsze sprzęty, które są jednocześnie urządzeniami diagnostycznymi. Monitorują stan pacjenta praktycznie bez jego wiedzy, a jednocześnie potrafią wskazać zagrożenia na tyle wcześnie, by zapobiec wystąpieniu poważnych powikłań" - wyjaśnił.

Jak poinformował dziekan współpracującego ze szpitalem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej dr hab. Marek Gzik, obecnie naukowcy koncentrują się na dwóch projektach. Pierwszy to inteligentna kula – tak jak klasyczna ma ułatwiać chodzenie, a jednocześnie ma kontrolować stan pacjenta i powiadamiać w razie zagrożenia zdrowia czy życia osobę bliską pacjenta lub ośrodek medyczny. Drugi projekt to łóżko pionizujące, które również będzie pełnić funkcje diagnostyczne i terapeutyczne.

Rozbudowa szpitala i powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowego było finansowana z kilku źródeł - m.in. z emisji akcji EMC Instytut Medyczny oraz unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość inwestycji to ponad 20 mln zł.

Dotychczas w Szpitalu Geriatrycznym rocznie leczono 1,2 tys. pacjentów w oddziale geriatrii i 13,5 tys. w 12 specjalistycznych poradniach przyszpitalnych. Średnia wieku chorych przekracza 80 lat. Szpital zatrudnia 60 pracowników, drugie tyle stale współpracuje z placówką. W zależności od uzyskania kontraktu z NFZ w związku z rozbudową planowane są kolejne przyjęcia. (PAP)

lun/ itm/