Dyrektor Maria Janusz podkreśla, że systemy zarządzania jakością w branży medycznej ze względu na specyfikę działalności mają ogromne znaczenie. Podnoszenie jakości usług to przede wszystkim gwarancja dla pacjentów.

- Natomiast w warunkach gospodarki rynkowej, coraz szybszego postępu technologicznego oraz rosnących wymagań pacjentów certyfikacja i akredytacja nie tylko pomaga w poprawie jakości świadczonych usług, ale również pomaga polepszyć działanie całej organizacji. Liczymy też bardzo, że w najbliższym konkursie ofert NFZ przyniesie to wymierne korzyści poprzez otrzymanie dodatkowych punktów – podsumowuje dyrektor Maria Janusz.

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest uznawana za najszerzej sprawdzoną i najskuteczniejszą wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej. Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest możliwość dokonania przez szpital samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne.

W środę 8 października 2014 na ręce dyrektor Marii Janusz oraz właściciela szpitala - przeora Konwentu Bonifratrów w Katowicach - ojca Anzelma Skiby złożono certyfikaty ISO wydawane przez TUV NORD dla norm: ISO 9001:2009 - systemy zarządzania jakością; PN –EN ISO 14001 - systemy zarządzania środowiskowego, PN –N ISO 18001 - systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz PN –EN ISO 22000 - systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.

- Od momentu przejęcia szpitala przez Zakon w 2009 roku dbałość o jakość była priorytetem w naszych działaniach. Już w 2011 roku po wdrożeniu systemu uzyskaliśmy certyfikat z normy ISO 9001:2008 dotyczącej systemów zarządzania jakością. Następnie w szpitalu wdrażane były kolejne normy jakości tj. systemy zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ponieważ certyfikaty są czasowe, udzielane na trzy lata, wręczenie, które miało miejsce 8 października 2014, było potwierdzeniem stosowania normy ISO 9001:2008 i wdrożenia pozostałych  norm jakościowych – mówi Maria Janusz.