Taka zmianę przewiduje projekt założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Resort przyznaje, że w ten sposób chce odpowiedzieć na postulaty przedsiębiorców.
Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna", producenci ambulansów niejednokrotnie zwracali uwagę, że działania urzędów celnych doprowadzą ich firmy do bankructwa. Organy podatkowe klasyfikują bowiem pojazdy sanitarne wykorzystywane w ratownictwie medycznym do tego samego kodu, co samochody osobowe – pojazdy przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (CN 8703). Obecnie podatku nie trzeba płacić jedynie od samochodów przeznaczonych dla straży pożarnej czy policji, ponieważ są one uznawane za pojazdy specjalistyczne.