Opracowanie na ten temat zostanie wydane jeszcze w sierpniu 2017 roku przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Planowana data wydania została określona na 21 sierpnia 2017 roku.

Autorzy opracowania we wstępie podkreślają, że akredytacja podmiotów leczniczych oznacza branżowość oceny, finansowanie ze środków publicznych w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także wpisanie w system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli w tzw. sieć szpitali.

Publikacja prezentuje praktyczne podejście do funkcjonowania takich placówek. Omawia między innymi zarządzanie informacją i finansami szpitala, standardy pracy lekarzy i pielęgniarek, wymogi formalno-prawne udzielania świadczeń medycznych, farmakoterapię oraz stosowanie terapii uporczywej a także prawa pacjenta.

Opracowanie zostało wzbogacone o wzory dokumentów, opisy procesów i projekty procedur przygotowujące szpitale do akredytacji.

Książka przeznaczona jest dla menadżerów ochrony zdrowia różnego szczebla. Zainteresuje także lekarzy i pielęgniarki.

 [-OFERTA_HTML-]


Informacje o autorach

Małgorzata Jabłońska - pielęgniarka ze specjalizacją z pielęgniarstwa psychiatrycznego, od kilkunastu lat pracuje w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Łukasz Małecki-Tepicht - dyplomowany audytor sektora publicznego (CGAP), ekspert oceny projektów innowacyjnych w Ministerstwie Rozwoju, dydaktycznych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz z zakresu e-usług (w tym e-zdrowia) w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, wykładowca i trener obecnie zawodowo związany z jedną z największych fi rm audytorskich na świecie.

Joanna Mrowicka - menadżer z tytułem MBA Akademii im. Leona Koźmińskiego i pracownik jednego z największych polskich szpitali klinicznych w Warszawie, dydaktyk, ekspert oceny projektów innowacyjnych, specjalista oceny ryzyka (CRMA), audytor (MF, CGAP), entuzjastka systemu akredytacji podmiotów leczniczych, zarządzania kapitałem intelektualnym, budowy marki oraz analizy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw.


Książka jest dostępna w księgarni Profinfo w ramach przedsprzedaży>>>Źródło: www.profinfo.pl