Opracowanie obejmuje 150 haseł zestawionych alfabetycznie, co pozwala na szybkie i sprawne odnalezienie interesującego hasła, zapoznanie się z jego znaczeniem i zrozumienie problemu. Przy każdym haśle zostały umieszczone wykazy odpowiednio wyselekcjonowanych przez autorów pozycji piśmienniczych oraz orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych, do których czytelnik może sięgnąć w celu uzupełnienia wiedzy.

Wyboru haseł dokonano z uwzględnieniem wielowymiarowości prawa medycznego, stanowiącego fundament szerszej gałęzi prawa ochrony zdrowia.

W publikacji wyjaśniono więc najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i pokrewnych gałęzi prawa oraz terminy z nimi związane. Hasła omówione w leksykonie dotyczą takich zagadnień, jak prowadzenie działalności leczniczej, obrót gospodarczy wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi, zasady wykonywania zawodów medycznych, realizacja i ochrona praw pacjenta oraz odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu związane z udzielaniem lub zaniechaniem pomocy medycznej.

 [-OFERTA_HTML-]

 

Zawarto tutaj także hasła wchodzące w obręb prawa karnego (np. ekshumacja, oględziny, zakaz wykonywania zawodu), prawa cywilnego (np. błąd medyczny, szkoda prenatalna), prawa administracyjnego (np. akt zgonu, kontrola podmiotu leczniczego), prawa gospodarczego (np. reklama produktu leczniczego i apteki), prawa pracy (np. dyżur, niezdolność do pracy), zabezpieczenia społecznego (np. ubezpieczenie zdrowotne) czy medycyny sądowej (np. śmierć gwałtowna, DNA).

Książka przeznaczona jest dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, a także osób wykonujących zawody medyczne. Może również służyć jako dodatkowy materiał dydaktyczny w kształceniu kadr prawniczych, administracyjnych i medycznych.

W opracowaniu uwzględniono stan prawy na dzień 1 marca 2017 roku.

 

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo w ofercie przedsprzedaży>>>

 

Informacje o autorach

Bogusław Sygit - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor ponad 250 publikacji z zakresu kryminalistyki, prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa medycznego.

Damian Wąsik - doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa medycznego.