Już w październiku br. wiceminister zdrowia informował o toczących się w ministerstwie pracach nad nowa ustawą. Wówczas to padła zapowiedź likwidacji centrali oraz przekazania jej kompetencji oddziałom wojewódzkim. Prace miały zostać zakończone w listopadzie. Mamy już grudzień, a nie ma nawet założeń do przedmiotowej regulacji. Wiadomo jedynie, że 21 listopada został powołany specjalny zespół w MZ, którego zadaniem jest dokładne określenie podziału kompetencji ministra zdrowia i NFZ, a także opracowanie rozwiązań dotyczących taryfikacji, standaryzacji i jakości usług w ochronie zdrowia.

Rzecznik resortu zdrowia zapewnia, że zespół kończy już swoje prace i jeszcze w tym miesiącu poznamy ich rezultaty.

Poza ogólną ideą decentralizacji Funduszu, wiadomo również że do wyceny świadczeń ma zostać powołana niezależna od NFZ agencja taryfikacji.

Źródło: Gazeta Prawna