W związku z tym oddziały NFZ codziennie udzielają informacji dotyczących możliwości wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Niektóre oddziały wydłużają godziny pracy, po to, by wszyscy zainteresowani mogli dopełnić formalności przed upływem ustawowego terminu. 

Na przykład w małopolskim oddziale wojewódzkim NFZ w Krakowie wydłużone zostały godziny pracy w poniedziałek do godziny 17.00. W mazowieckim OW NFZ ubezpieczeni mają możliwość załatwienia spraw poza godzinami pracy w najbliższy czwartek, 6 kwietnia 2017,  do godziny 18.00. Z kolei świętokrzyski OW NFZ w poniedziałek 10 kwietnia 2017 będzie przyjmował wszystkich zainteresowanych do godziny 17.00.

Poza tym w ostatnich dniach przed upływem terminu, czyli 10 i 11 kwietnia 2017 roku w godzinach od 8.00 do 18.00 czynne będą oddziały we Wrocławiu (dolnośląski OW NFZ), Zielonej Górze (lubuski OW NFZ) i Katowicach (śląski OW NFZ). 

NFZ przypomina, że: możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy osób, które w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych (począwszy od 1 stycznia 2013 roku) spełniały przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie były. Najczęściej chodzi o członków rodziny osoby ubezpieczonej, którzy nie zostali przez tę osobę zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby te w momencie korzystania ze świadczeń złożyły pisemne oświadczenie, że mają do nich prawo (bo były o tym przekonane) lub przedstawiły dokumenty (dowody ubezpieczenia) potwierdzające prawo do świadczeń.

12 kwietnia 2017 roku kończy się 90-dniowy, wynikający z ustawy, okres abolicji, który polega na umorzeniu przez Fundusz już wszczętych postępowań administracyjnych (ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) i niepodejmowaniu nowych. 

Po tym terminie nadal będzie możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zasadniczo w terminie 30 dni od dnia udzielenia świadczenia, ale już tylko w stosunku do osób, które na bieżąco korzystały ze świadczeń opieki zdrowotnej.


Źródło: www.nfz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]