Po kilkunastu godzinach negocjacji z przedstawicielami resortu zdrowia lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego zdecydowali się w środę 7 stycznia 2015 rano otworzyć zamknięte od Nowego Roku gabinety.

Treść zawartego porozumienia nie została upubliczniona. W środę wieczorem na stronach NFZ opublikowane zostało jednak zarządzenie prezesa, które uwzględnia poczynione ustalenia.

Czytaj: Zarządzenie prezesa NFZ: wyższe stawki na pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej >>>

Zgodnie z zarządzeniem podstawowa stawka przysługująca lekarzowi za każdego zapisanego do niego pacjenta będzie wynosić w tym roku 140,04 zł. W okresie od sierpnia do grudnia 2015, przy wyborze indywidualnej formy sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych (po numerze PESEL pacjenta), lekarz otrzyma 142,08 zł. W czwartym kwartale 2015 roku, jeśli lekarz dodatkowo przekroczy określony przez NFZ wskaźnik wykonania badań, otrzyma 144 zł w skali roku za każdego pacjenta.

Przepisy, które weszły w życie z początkiem roku 2015, przewidywały, że będzie to odpowiednio: 136,80 zł, 140,04 zł oraz 144 zł. Ponadto, druga stawka miała obowiązywać od lipca 2015, czyli miesiąc wcześniej.

Nowe zarządzenie nie zmienia wysokości ustalonych wcześniej mnożników stawki ze względu na wiek pacjenta. Stawka jest podwójna w przypadku dzieci do 6 lat i osób powyżej 65. roku życia. Mnożnik za pacjentów w wieku 7-19 lat wynosi 1,2, zaś za tych w grupie wiekowej 40-65 lat - 1,1.

Nie przywrócono obowiązujących do końca 2014 roku r. mnożników za pacjentów z cukrzycą i chorobami układu krążenia (lekarz otrzymywał za nich potrójną stawkę), ani tzw. katarkowego (w przypadku przyjęcia co najmniej 25 procent pacjentów z chorobami układu oddechowego stawka była zwiększana o 10 procent).

Zarządzenie nie zmienia stawki, jaką lekarz otrzyma za wystawienie pacjentowi karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - będzie to 50 zł.

Więcej na temat umów w zakresie POZ na rok 2015: www.zdrowie.abc.com.pl

Zarządzenie określa też maksymalny czas prowadzenia przez NFZ w jednostkach POZ kontroli w zakresie prawidłowej realizacji postanowień zawartych w umowie. W przypadku mikroprzedsiębiorców ma to być 12 dni roboczych, małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych, średnich - 24 dni, a w przypadku pozostałych - 48 dni roboczych. Świadczeniodawca będzie musiał zostać powiadomiony o kontroli co najmniej 48 godzin przed jej rozpoczęciem.

Umowa placówek POZ z NFZ ma być podpisywana na czas określony. Zrezygnować z niej będzie można z zachowaniem 45-dniowego okresu wypowiedzenia, a każdorazowa jej zmiana wymagać będzie zgodnego oświadczenia woli obu stron.

Zarządzenie stanowi, że jeśli system eWUŚ wskazuje, iż pacjent nie jest ubezpieczony, a ten potwierdzi swoje uprawnienia dokumentem ubezpieczenia lub złoży stosowną deklarację, wpis na listę pacjentów będzie ważny przez trzy miesiące.

W zarządzeniu znalazł się tez wzór na obliczanie wskaźnika wykonania przez lekarza badań diagnostycznych gwarantowanych w ramach POZ.

Porozumienie Zielonogórskie informowało wcześniej, że ustalenia z resortem zdrowia dotyczą większej liczby spraw niż tylko te, które znalazły się w zarządzeniu prezesa NFZ. Chodzi o to, by nie wygasały deklaracje pacjentów dotyczące wyboru lekarza rodzinnego w przypadku tych, którzy dotąd nie podpisali umów z NFZ na 2015 rok.

 

Kolejne ustalenie dotyczy skierowań do okulistów i dermatologów. Do końca 2014 roku nie były one potrzebne; od 1 stycznia 2015 skierowania wystawiają lekarze POZ, co krytykowało PZ. Skierowania do tych lekarzy maja pozostać, ale w resorcie powstanie zespół, który opracuje wykaz schorzeń, z którymi pacjent będzie mógł - po ich zdiagnozowaniu - udać się do specjalisty bez skierowania. Ma to zmniejszyć liczbę pacjentów w POZ, a tym samym skrócić kolejki do lekarzy. Wprowadzenie tego rozwiązania będzie jednak wymagało zmian ustawowych.

Bez zmian pozostał minimalny wskaźnik wykrywalności chorób nowotworowych - będzie to jedna trafna diagnoza na 15 wydanych kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.

W trakcie negocjacji ustalono ponadto, że wzorem innych krajów w Polsce powołani zostaną koronerzy, którzy w zastępstwie uprawnionego lekarza będą mogli stwierdzić zgon np. osoby, która zmarła na ulicy czy też ofiar wypadków. (pap)