Projektowane przepisy mają na celu wdrożenie przepisów dyrektywy wykonawczej Komisji Europejskiej 2012/52/UE ustanawiającej środki ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim.

Zgodnie z dyrektywa tzw. recepta transgraniczna wystawiana będzie na prośbę pacjenta z zamiarem ej wykorzystania w innym państwie członkowskim UE.


Źródło: www.mz.gov.pl