Z informacji Urzędu wynika, że w zależności od wskazania terapeutycznego z leków bez recepty korzysta od 60 do ponad 90 procent Polaków, dla których „stanowią one możliwość znoszenia lub łagodzenia najprostszych objawów i schorzeń, poprawiając komfort życia i przyczyniając się do zachowań prozdrowotnych”. Tym bardziej, jak podkreślił Grzegorz Cessak, kwestia bezpieczeństwa ich stosowania wydaje się być kluczowa.
- Istotne jest, abyśmy właściwie stosowali dostępne leki oraz zdobyli podstawową wiedzę, jak radzić sobie doraźnie z powszechnymi dolegliwościami – powiedział prezes Urzędu. 

Dosyć szeroka dostępność leków bez recepty nie jest przypadkowa, ponieważ są one stosowane w najczęściej spotykanych dolegliwościach i uznawane za bezpieczne, jeśli stosuje się je ściśle według wskazań producentów, zatwierdzonych przez Urząd, zarówno co do dawkowania jak i długości trwania leczenia.

Czytaj: Rośnie zapotrzebowanie na leki bez recepty >>>

- Leki OTC, a więc wydawane bez recepty lekarskiej, przeznaczone są do leczenia krótkotrwałego, interwencyjnego, w żadnym razie nie mogą służyć do prowadzenia długotrwałej terapii schorzeń, zwłaszcza przewlekłych, bez nadzoru lekarza – podkreślił prezes Urzędu, dodając, że produkty te, podobnie jak wszystkie leki dopuszczone do obrotu, w tym także leki dostępne na receptę, mogą być przyczyną wystąpienia działań niepożądanych i interakcji.

 – Stąd konieczność starannego monitorowania tych działań, przy aktywnym udziale już nie tylko fachowych pracowników służby zdrowia, ale także – od 25 listopada 2013 roku – samych pacjentów i ich opiekunów  – powiedział Grzegorz Cessak.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dostrzegając coraz większą świadomość zdrowotną pacjentów oraz stosowanie przez nich leków dostępnych bez recepty zwraca uwagę na ważną rolę, jaką ma do odegrania odpowiedzialne leczenie w systemie opieki zdrowotnej. 

- W ostatnich latach obserwujemy znaczące zmiany dotyczące postaw Polaków związanych z troską o zdrowie i korzystanie z opieki medycznej. Taki kierunek jest zgodny ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, w którym obywatele Unii powinni przejmować odpowiedzialność za swoje zdrowie. Ponieważ leki bez recepty odgrywają coraz większą rolę w utrzymaniu zdrowia publicznego, jako PASMI edukujemy pacjentów w zakresie bezpiecznego ich stosowania wskazując jednocześnie na potrzebę promowania wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia – powiedziała Ewa Jankowska Prezes PASMI Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty