Jedenaście kolejnych szpitali zadeklarowało stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK). Karta jest obecnie wykorzystywana przez 202 szpitale. Prowadzenie Karty jest elementem procedur GRC (zgodność, ryzyko, ład), których celem jest między innymi zminimalizowanie ryzyka.

Do grona szpitali, które zadeklarowały prowadzenie karty dołączyły placówki: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z Polanicy-Zdroju, Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa z Łodzi, Zamojski Szpital Niepubliczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej z Lublina, Szpital Miejski w Miastku, Zespół Opieki Zdrowotnej z Chełmna, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego z Sandomierza, Szpital Powiatowy w Jarocinie oraz SP ZZOZ w Wyszkowie.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna została opracowana przez specjalistów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na podstawie formularza Surgical Safety Checklist zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia w ramach inicjatywy "Bezpieczna chirurgia ratuje życie".

Minister Zdrowia rekomenduje stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej podczas zabiegów chirurgicznych w celu zapobiegania ewentualnym zdarzeniom niepożądanym. Stosowanie Karty poparły także organizacje: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

Pełna lista szpitali stosujących Okołooperacyjną Kartę Kontrolni jest dostępna na stronie CMJ.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.cmj.org.pl, stan z dnia 16 czerwca 2015 r.