Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, któremu podlega sanatorium, zapowiedział, że nie zwolni dyrektora sanatorium Adama Skowrońskiego, którego dobrze ocenia, jako menadżera.

Związkowcy zarzucali dyrektorowi łamanie praw pracowniczych, stosowanie mobbingu i nakłanianie do wypisania się ze związków zawodowych. Część pracowników w anonimowej ankiecie przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy skarżyła się między innymi na ciągłą krytykę, ośmieszanie i agresję słowną.

- Musieliśmy się tutaj spotkać, ponieważ zabrakło dialogu, zabrakło rozmowy, zabrakło dobrej woli, żeby zrealizować proste, zwyczajne postulaty Solidarności, które mówią, że związkowców, a przede wszystkim pracowników należy szanować. Ich godność jest najważniejsza, zyski są w drugiej kolejności – powiedział w czasie protestu przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", Jacek Żurawski.

Zdaniem marszałka Całbeckiego, po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski i Państwową Inspekcję Pracy nie ma podstaw do zwolnienia dyrektora sanatorium.

- Jego zwolnienie odbyłoby się z dużą krzywdą dla samej firmy. Liczba inwestycji, przeprowadzona restrukturyzacja, reorganizacja, poprawa usług świadczy najlepiej o zdolnościach dyrektora do zarządzania firmą – powiedział marszałek Całbecki.

Do inowrocławskiego sanatorium ma zostać skierowany mediator, który ma pomóc w rozwiązywaniu konfliktów i w relacjach związkowców z dyrekcją.

Według szefa Solidarności w sanatorium, Dariusza Wabiszewskiego mediator mógłby pomóc jeszcze dwa lata temu, ale obecnie sytuacja w placówce tak nabrzmiała, że konieczne jest odwołanie dyrektora.

Związkowcy zapowiedzieli, że jeżeli postulat odwołania dyrektora nie zostanie spełniony, odbędą się kolejne protesty w Inowrocławiu.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy przy Tężni" prowadzi specjalistyczne leczenie schorzeń kardiologicznych i dróg oddechowych, ortopedycznych i neurologicznych oraz onkologicznych, w tym rehabilitację kobiet po przebytej mastektomii, zespołów bólowych kręgosłupa i otyłości. Placówka dysponuje 352 miejscami, a w ostatnich latach ich liczba wzrosła o 100.

Według informacji Urzędu Marszałkowskiego w ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój sanatorium. Placówka wzbogaciła się o Willę Solinka, basen solankowy i ogród zimowy, a także pijalnię wód. Został unowocześniony węzeł cieplny, przeprowadzono termomodernizację starszych budynków, a do podgrzewania wody wykorzystywana jest instalacja solarna. W 2013 roku zysk netto wyniósł 1,4 mln zł przy przychodach 11,5 mln zł. (pap)