Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na początku 2015 r. wpłynęły skargi dotyczące działań Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Urząd otrzymywał między innymi informacje od pacjentów o zamknięciu niektórych placówek medycznych oraz sygnały od lekarzy o utrudnianiu przez członków PZ zawarcia umów z NFZ lub nakłaniania do zaprzestania udzielania świadczeń.

UOKiK przeanalizował między innymi wewnętrzne dokumenty PZ, w tym uchwałę, która mówiła o niepodpisywaniu umów z NFZ o świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz zamykaniu gabinetów lekarskich. Skutkiem tych działań było ograniczenie dostępu do świadczeń na terenie 24 powiatów w Polsce. Działanie Porozumienia może zostać uznane przez Urząd za ograniczające konkurencję, pomimo iż jego celem mogło być przede wszystkim polepszenie pozycji negocjacyjnej wobec płatnika.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił nie wszczynać postępowania w sprawie naruszenia prawa ochrony konkurencji przez Porozumienie Zielonogórskie z uwagi na fakt, iż działanie Porozumienia było krótkotrwałe i miało terytorialnie ograniczony skutek. Trwało ono od 1 do 7 stycznia 2015 r., zaś zakłady podstawowej opieki zdrowotnej były zobowiązane do udzielania świadczeń jedynie przez 2 dni (2 i 5 stycznia 2015 r.). Urząd przekazał w dniu 24 lutego 2015 r. przedstawicielom Porozumienia stanowisko, iż spory dotyczące sposobu finansowania świadczeń nie powinny powodować istotnego braku dostępu pacjentów do placówek medycznych.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 13 marca 2015 r.