Skutkiem styczniowej decyzji resortu, dotyczącej wprowadzenia do refundacji zamienników, stosowanie obu tych terapii wiązało się z kilkunastokrotnie wyższymi kosztami po stronie pacjentów. Marcowa decyzja Ministerstwa o obniżeniu ceny leków oryginalnych, jest odpowiedzią na liczne apele pacjentów oraz środowiska medycznego. Umożliwi ona dokończenie leczenia z wykorzystaniem dotychczas stosowanej terapii.

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało także o przywróceniu programu lekowego w leczeniu mukopolisacharydozy typu VI oraz o rozszerzeniu opcji terapeutycznych w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemofilią typu A i B. Stosowane w obu przypadkach substancje aktywne to jedyne innowacje objęte refundacją od marca.

Czytaj: Już obowiązuje nowa lista leków refundowanych>>>

Poza tym, według Infarmy, marcowy wykaz leków refundowanych nie przynosi zasadniczych zmian w dostępie pacjentów do innowacyjnych terapii. Od 1 marca 2016 na liście leków refundowanych pojawiła się tylko jedna nowa molekuła – simoctocog alfa. Będzie ona objęta finansowaniem w zakresie programu B.15 „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”. Decyzja ta stanowi jedynie kolejne rozszerzenie istniejących już opcji terapeutycznych. 

W ramach lecznictwa szpitalnego przywrócono także, zamknięty decyzją ze stycznia 2016 roku, program lekowy leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux – Lamy) z wykorzystaniem substancji czynnej galsulfase.

Również w zakresie rynku aptecznego nie pojawiły się żadne znaczące zmiany. Dodano 46 produktów, z których wszystkie miały już swoje odpowiedniki w wykazie leków refundowanych.