Konflikt serologiczny ma miejsce wtedy, gdy kobieta o ujemnym Rh oczekuje dziecka, którego ojciec ma grupę krwi Rh+. Dzieje się tak, ponieważ płód najprawdopodobniej odziedziczył po mężczyźnie antygen D. Jeżeli w trakcie ciąży krew płodu przedostanie się do krwiobiegu matki, jej komórki odpornościowe wytworzą przeciwciała atakujące krwinki dziecka.

Podanie kobiecie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży zapobiega konfliktowi serologicznemu. Immunoglobulina jest podawana, gdy u kobiety nie wykryto przeciwciał anty-RhD.

Świadczenie to jest w całości finansowane ze środków publicznych.

Resort przypomina, że zalecenia dotyczące stosowania immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczynopłodowego w zakresie antygenu D z układu Rh obowiązujące od 18 grudnia 2015 roku, opracowane przez konsultantów krajowych z właściwych dziedzin medycyny, uwzględniają profilaktykę śródciążową, która w sposób komplementarny powinna stanowić wraz z profilaktyką poporodową skuteczną metodę minimalizowania ryzyka (praktycznie do zera) wystąpienia choroby hemolitycznej.

 

 [-DOKUMENT_HTML-]