Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował wersję elektroniczną Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9 PL w. 5.14).
Poniższa wersja obejmuje zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 września 2011 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 maja 2011 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wynikających z tych aktów prawnych zarządzeń Prezesa NFZ.
Wersja 5.14 jest obowiązująca dla świadczeń zrealizowanych od 1 stycznia 2012 r. Archiwalne wersje klasyfikacji dostępne są w formacie XML.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 13 stycznia 2012 r.

Data publikacji: 16 stycznia 2012 r.