W Stanach Zjednoczonych liczba osób krótkowzrocznych niemal podwoiła się od lat 70. (z 25 procent wzrosła do 42 procent obecnie). W Europie krótkowzroczność występuje u ponad 47 procent ludzi młodych (między 25 a 29 lat), a u 11 procent - duża krótkowzroczność (więcej niż sześć dioptrii).

W Hiszpanii niemal 25 procent ludności (11,5 mln) cierpi na krótkowzroczność, a w przypadku ludzi młodych, w wieku 21-30 lat, odsetek ten jest niemal dwukrotnie wyższy - wynosi on 48 procent, tyle co przeciętnie w Europie.

Takie dane padły podczas czwartkowych obrad okrągłego stołu w Madrycie. Spotkanie zorganizowało z okazji Światowego Dnia Wzroku hiszpańskie stowarzyszenie dużej krótkowzroczności i retinopatii, a udział w nim wzięło wielu ekspertów.

Znaczny wzrost występowania krótkowzroczności spowodowany jest tym, że na predyspozycje genetyczne nakładają się przyczyny środowiskowe - mówi profesor optyki i optometrii Juan Gonzalo Carracedo.

 

 

Carracedo wymienia nadmiar czynności związanych z patrzeniem z bliskiej odległości - jak przy smartfonach, tabletach i komputerach, a po drugie - wskazuje, że zbyt mało czasu spędzamy na wolnym powietrzu, a brak światła słonecznego powoduje niedobór dopaminy, która z kolei spowalnia nadmierny wzrost gałki ocznej, co pociąga za sobą problemy z refrakcją. Wadom refrakcji sprzyjają różnice w stylu życia, faworyzujące wymienione czynniki oraz nadmierna presja na osiągnięcia szkolne czy akademickie.

Według profesora 30-40 lat temu odsetek osób krótkowzrocznych wymagających szkieł korekcyjnych o mocy większej niż sześć dioptrii wynikał głównie z przyczyn genetycznych, ale teraz dochodzą do nich osoby, u których przy dawnym stylu życia wada pozostałaby na poziomie trzech-czterech dioptrii, ale przy obecnym przekracza tę wartość.

Zdaniem okulistów w USA i Europie sytuacja jest niepokojąca, ale jeszcze gorszy scenariusz mamy w Azji, gdzie częstość występowania krótkowzroczności wzrosła o 450 procent i podczas gdy w latach 50. występowała u 20 procent ludzi, to obecnie ma ją 90 procent osób w wieku ponad 20 lat i wyraźnie widać, że powoduje ją styl życia.

Konkurencyjność wymaga, aby dzieci w Chinach spędzały na nauce wiele godzin w ciągu dnia, wykorzystując patrzenie z bliska i narzędzia rewolucji technologicznej, co utrudnia znacząco możliwość spowolnienia progresji krótkowzroczności. (pap)