„Prezentowane na wystawie bogato ilustrowane eksponaty – rękopisy i stare druki, w tym inkunabuły, przybliżają dokonania antycznych medyków oraz ich średniowiecznych i nowożytnych następców, wśród których nie brak było propagatorów alchemicznych praktyk” – informuje Marta Pawlik – Flisikowska z PAN Biblioteki Gdańskiej.

 

Przełom średniowiecza i czasów nowożytnych to okres gwałtownego rozwoju tych nauk medycznych, które wcześniej, z uwagi na niedostateczny poziom wiedzy bądź opory natury religijnej zaniedbywano. Przeprowadzona na początku XIV wieku pierwsza udokumentowana publiczna sekcja zwłok stała się impulsem do skupienia uwagi na ludzkiej anatomii oraz na takich dziedzinach medycyny jak chirurgia.

 

„Zaowocowało to wydaniem licznych atlasów anatomicznych, wśród których poczesne miejsce zajmuje +De humani corporis fabrica+ Andreasa Vesaliusa z 1543 r. zawierająca ryciny autorstwa ucznia Tycjana Jana van Calcara” – wyjaśnia Marta Pawlik – Flisikowska.

 

Z Gdańskiem związanych było wielu znamienitych lekarzy i profesorów medycyny, którzy nie ustępowali kroku swym europejskim kolegom po fachu. Dokonania między innymi Joachima Oelhafa, Israela Conradta i Jana Adama Kulmusa nie tylko wywarły wpływ na rozwój medycyny polskiej, ale również odbiły się szerokim echem w europejskim środowisku naukowym.

 

Wystawa związana jest z organizowaną przez gdański Uniwersytet Medyczny konferencją naukową „Joachim Oelhaf i jego następcy. W 400-lecie pierwszej publicznej sekcji zwłok w Polsce”, która odbędzie się 27 lutego w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

 

Wernisaż wystawy odbędzie się we wtorek 26 lutego w budynku historycznym PAN Biblioteki Gdańskiej (ul. Wałowa 15). Ekspozycja będzie czynna do 10 kwietnia 2013 roku w godzinach otwarcia Biblioteki.