Helsińska Fundacja Praw Człowieka uważa, iż w związku z nowelizacją ustawy o refundacji leków „od przyszłego roku znacząco może pogorszyć się sytuacja z zakresu ochrony praw pacjentów w Polsce”.
W wystąpieniu HFPC wskazuje, iż „nakładanie poprzez ustawę refundacyjną kolejnych obowiązków administracyjnych na lekarzy wiąże się z ograniczeniem czasu, jaki mogą oni poświęcić pacjentowi”. Ponadto, „w przypadku kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, lekarzom nie przysługują żadne efektywne środki odwoławcze, dzięki którym mogliby zweryfikować zgodność z prawem kar finansowych nakładanych przez płatnika”.
Zdaniem HFPC, te regulacje mogą skutecznie zniechęcić lekarzy do podpisywania umów z NFZ o wydawanie recept bądź powodować, że w obawie przed konsekwencjami finansowymi będą oni wystawiać recepty na leki ze 100-proc. odpłatnością. Taka sytuacja z kolei oznacza, że wielu pacjentów może zostać pozbawionych dostępu do bezpłatnych (lub częściowo odpłatnych) leków, co jest sprzeczne z gwarantowanym w Konstytucji prawem do bezpłatnego dostępu do opieki zdrowotnej.
Fundacja apeluje zatem o dokonanie stosownych zmian w ustawie refundacyjnej, tak aby uwzględnić postulaty środowisk medycznych i farmaceutycznych w tym zakresie.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.hfhr.pl, stan z dnia 8 grudnia 2011 r.
 
Data publikacji: 9 grudnia 2011 r.