Oddział zapewnia pacjentom leczenie farmakologiczne, leczenie bólu oraz leczenie innych objawów somatycznych. Pacjenci mają także zapewnioną opiekę psychologiczną, rehabilitację i niezbędne badania diagnostyczne, a także zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Pacjentów paliatywnych otacza się  opieką wyręczającą, która polega na przyjęciu na oddział chorych, którzy nie znajdują się na stałe pod opieką udzielaną w warunkach stacjonarnych, na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Szpital w Gryfinie należy do Grupy Dom Lekarski. Poza nowym oddziałem prowadzi też oddziały: chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, internistyczny i neonatologiczny. W sumie posiada 150 łóżek. Prowadzi również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz poradnie specjalistyczne w Gryfinie, Chojnie i Bielicach. Oferuje diagnostykę obrazową (RTG, USG), laboratoryjną, endoskopię. Oferuje usługi komercyjne oraz finansowane przez NFZ.

Spółka Dom Lekarski prowadzi przychodnie w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz przy ulicy Bohaterów Warszawy (w Centrum Handlowym Turzyn), Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a, a także przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza też oddziałem w szpitalu MSWiA w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

Grupa Kapitałowa Dom Lekarski obejmuje spółki Dom Lekarski S.A. oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.