Zmiany nastąpią w tzw. „budynku 90-łóżkowym”. Nadbudowany w latach 2011-2012 obiekt zostanie przebudowany oraz doposażony w sprzęt medyczny. Kupiony zostanie między innymi kardiomonitor, defibrylator, elektrokoagulator - aparat elektrochirurgiczny, respirator, aparat do znieczulania ogólnego, stoły operacyjne, ssaki operacyjne, pompy infuzyjne, zestaw do regulacji temperatury ciała, urządzenie do ogrzewania pacjenta, jak również autoklaw parowy i kasetowy do dezynfekcji narzędzi, komora laminarna do prac laboratoryjnych w warunkach sterylnych, chłodnie farmaceutyczne, sterylizatory parowe, myjki i dezynfektor.

Modernizacja tej części szpitala pozwoli na uruchomienie w przewidzianym do remontu budynku: bloku operacyjnego, oddziału chirurgicznego wraz z urologią, oddziału ortopedyczno-urazowego, a także wyposażenie apteki szpitalnej i sterylizatonii.

 [-OFERTA_HTML-]

Gryficka placówka będąca jednym z najlepszych polskich ośrodków leczenia ciężkich oparzeń, kontynuuje proces inwestycyjny. W drugiej połowie września 2017 roku w lecznicy oddano do użytku nową pracownię TK oraz wysokiej klasy, 128 warstwowy tomograf komputerowy służący do badań serca, tętnic wieńcowych czy wykrywania chorób onkologicznych Na wyposażenie pomieszczeń, a przede wszystkim na zakup aparatury medycznej przeznaczono prawie 3,3 mln zł. Szpital dysponuje obecnie 16 oddziałami i pół tysiącem łóżek dla pacjentów. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2017 roku przyjął ponad 20 tysięcy chorych.

 

Źródło: www.wzp.pl