W rozmowie z PAP podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Maciej Dycha zwrócił uwagę na możliwości, jakie da wejście w życie tzw. DCFTA - umów o pogłębionej strefie wolnego handlu, które Unia Europejska negocjuje m.in. z Gruzją w ramach PW.

"Liczymy na to, że wejście w życie umowy o wolnym handlu między Gruzją a UE, stworzy lepsze otoczenie dla wzajemnych relacji gospodarczych, zarówno inwestycji jak i handlu, większe bezpieczeństwo transakcji, (jak) i przyczyni się do wzrostu wzajemnej wymiany handlowej" - powiedział Dycha po zakończeniu Forum.

"W wyniku tej umowy, regulacje obowiązujące w danym kraju są zmieniane i dostosowane do prawodawstwa unijnego w tej części, która dotyczy handlu. Przedsiębiorcy polscy, mając dokładnie takie same regulacje w kraju, który podpisuje umowę (z UE), mogą łatwiej i z większą skutecznością dokonywać transakcji" - zauważył Dycha

Przypomniał, że dzięki zabiegom polskiej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku, udało się rozpocząć właściwe negocjacje na temat DCFTA między UE a Gruzją i UE a Mołdową. W przypadku Gruzji zakończyło to trzyletni okres przygotowań do tych negocjacji.

Przedstawiciel MG wskazał, że "relacje biznesowe między Gruzją a Polską są bardzo dobre, natomiast nad ich intensywnością musimy jeszcze popracować". Jak wyjaśnił, w 2011 roku wzajemne obroty handlowe wyniosły prawie 75 mln dolarów, z czego 65 mln stanowił eksport polskich towarów do Gruzji. "Te dane świadczą o tym, że istnieje w dalszym ciągu przestrzeń do poszerzenia relacji handlowych" - powiedział Dycha.

Na forum, zorganizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich, przyjechała grupa przedsiębiorców, zajmujących się handlem oraz reprezentujących inwestorów polskich w Gruzji. Maciej Sandecki, doradca zarządu Polfa Tarchomin SA powiedział PAP, że podczas rozmów z władzami gruzińskimi odczuwało się "gotowość do współpracy, pełne wsparcie, brak utrudnień".

Zapytany o to, czy udział Gruzji w Partnerstwie Wschodnim ułatwia współpracę gospodarczą, Sandecki zauważył, że ważnym czynnikiem jest "brak barier, jak na przykład ruch bezwizowy". Partnerstwo Wschodnie przewiduje taką możliwość. "Wsparcie państw należących do Partnerstwa jest olbrzymią pomocą dla wszystkich firm, które chcą tam działać" - dodał Sandecki.

Obecne polskie inwestycje w Gruzji, to - jak mówił Dycha - dotyczą np. służby zdrowia – firma medyczna The One kupiła duży szpital w Gruzji i myśli o rozwijaniu tam swojej działalności. Na "bardzo zaawansowanym etapie" - dodał - są negocjacje dużej inwestycji kapitału polskiego w Gruzji dotyczącej przemysłu ciężkiego.

Partnerstwo Wschodnie to unijna inicjatywa współpracy ze wschodnimi sąsiadami UE - biorą w nim udział: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Jego celem jest doprowadzenie do ustanowienia politycznego stowarzyszenia krajów PW z UE (negocjowane umowy stowarzyszeniowe nie przewidują jednak perspektywy członkostwa), stworzenie kompleksowych i pogłębionych stref wolnego handlu, postępująca liberalizacja reżimu wizowego, prowadząca do ustanowienia reżimu bezwizowego.

W Forum Unia Europejska-Partnerstwo Wschodnie wzięli udział przedstawiciele MSZ krajów PW, a także Niemiec, Francji i Czech, europarlamentarzyści, deputowani parlamentów Litwy, Ukrainy, Czech, przedstawiciele europejskich think tanków, dyplomaci akredytowani w Gruzji.

Z Tbilisi Anna Wróbel(PAP)

awl/ drag/